Βράβευση αριστούχων μαθητών

Βράβευση αριστούχων μαθητών

Το αγαπημένο στο νεανικό κοινό Γάλα με Κακάο «Ροδοπάκι» θα επιβραβεύσει φέτος την επιτυχή προσπάθεια των 2 πρώτων αποφοίτων Λυκείων των Νομών Ξάνθης, Καβάλας, Ροδόπης και Έβρου. Tους 2 αριστούχους μαθητές από κάθε νομό που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
Στόχος αυτής της ενέργειας είναι - απολύτως αξιοκρατικά - η επιβράβευση της προσπάθειας αυτών των μαθητών. Δεν θα τεθεί καμία άλλη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση του βραβείου εκτός εκείνης των μορίων εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας. Οι 8 αριστούχοι μαθητές θα μας κοινοποιηθούν απο τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτερόβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου.

.